BA - Bosna a Hercegovina /Bosnia and Herzegovina

Elektrické lokomotivy / Electric locomotives
441.»[foto: 9]
Motorové lokomotivy / Diesel locomotives