BA - Bosna a Hercegovina /Bosnia and Herzegovina

Elektrické lokomotivy / Electric locomotives Motorové lokomotivy / Diesel locomotives