SI - Slovinsko /Slovenia

Elektrické lokomotivy / Electric locomotives Motorové lokomotivy / Diesel locomotives Elektrické jednotky / Electric units ( EMU ) Motorové vozy a jednotky / Diesel cars and units ( DMU )