RO - Rumunsko /Romania

Elektrické lokomotivy / Electric locomotives Motorové lokomotivy / Diesel locomotives 60.»[foto: 46] 61.»[foto: 0] 62.»[foto: 10] 63.»[foto: 0] 65. ( 640 )»[foto: 25] 66.»[foto: 0] 80.»[foto: 4] 81.»[foto: 4] 82.»[foto: 4] 85.»[foto: 0] 86.»[foto: 0] 88.»[foto: 1] 89.»[foto: 0] 651.»[foto: 0] 841.»[foto: 0]
2016.»[foto: 0]
Elektrické jednotky / Electric units Motorové vozy a jednotky / Diesel cars and units Parní lokomotivy / Steam locomotives