PL - Polsko /Poland

Elektrické lokomotivy / Electric locomotives 5 170. ( EU47. )»[foto: 0] 5 170. ( 111Eb. )»[foto: 0] 5 170. ( 483. )»[foto: 2] 5 170. ( 193. )»[foto: 1] 5 370. ( 183. )»[foto: 7] 5 370. ( 189. )»[foto: 21] 5 370. ( 193. )»[foto: 1] EP05.»[foto: 0] EU06.»[foto: 1] EU07.»[foto: 17] EP07.»[foto: 4] EP07.15»[foto: 9] EP08.»[foto: 3] EP09.»[foto: 19] ET21.»[foto: 3] ET22.»[foto: 45] ET41.»[foto: 42] ET42.»[foto: 4] 140.»[foto: 3] 141.»[foto: 1] 181.»[foto: 11] 182., E182.»[foto: 9]
183.»[foto: 3]
Motorové lokomotivy / Diesel locomotives Elektrické jednotky / Electric units Motorové vozy / Diesel cars