IT - Itálie /Italy

Elektrické lokomotivy / Electric locomotives E401.»[foto: 0] E402A»[foto: 1] E402B»[foto: 0] E405.»[foto: 0] E412.»[foto: 0] E414.»[foto: 0] E424.»[foto: 3] E444.»[foto: 2] E464.»[foto: 1] E483.»[foto: 0] E630.»[foto: 0] E632.»[foto: 1] E633.»[foto: 2] E636.»[foto: 1] E645.»[foto: 2] E646.»[foto: 2] E652.»[foto: 9] E655.»[foto: 1] E656.»[foto: 4]
E474.»[foto: 0]
Motorové lokomotivy / Diesel locomotives Elektrické jednotky / Electric units Motorové vozy / Diesel cars