CZ - Česká republika /Czech Republic

SK - Slovensko /Slovakia

DE - Německo /Germany

HU - Maďarsko /Hungary

PL - Polsko /Poland