CZ - Česká republika /Czech Republic

SK - Slovensko /Slovakia

AT - Rakousko /Austria

DE - Německo /Germany