CZ - Česká republika /Czech Republic

DE - Německo /Germany