CZ - Česká republika /Czech Republic

CH - Švýcarsko /Switzerland

DE - Německo /Germany