CZ - Česká republika /Czech Republic

AT - Rakousko /Austria

CH - Švýcarsko /Switzerland

DE - Německo /Germany