CZ - Česká republika /Czech Republic

SK - Slovensko /Slovakia

DE - Německo /Germany

SE - Švédsko /Sweden