CZ - Česká republika /Czech Republic

AT - Rakousko /Austria

DE - Německo /Germany

FR - Francie /France