CZ - Česká republika /Czech Republic

AT - Rakousko /Austria

DE - Německo /Germany

BE - Belgie /Belgium

NL - Nizozemsko /Netherlands