CZ - Česká republika /Czech Republic

CH - Švýcarsko /Switzerland